За нас image
ВЕ-ГРУПА ДООЕЛ е формирана во  2013 година, наша oсновна дејност е производство, вградување и продажба на асфалтни мешавини. Примарни цели на нашето работење се континуиран раст и развој, овозможени преку квалитетни услуги, сериозни партнерски односи и професионален пристап кон работата со клиентите. Со тоа, денес обезбедуваме значајно место во градежната индустрија како на домашниот така и на меѓународниот пазар.

Од самиот почеток на нејзиното основање ВЕ-ГРУПА ДООЕЛ работи согласно сите позитивни законски прописи, општествени правила и меѓународни стандарди.