• Реконструкција на бул.Кочо Рацин од раскрсница со бул.Кузман Јосифовски Питу до ул.Св. Кирил и Методиј - Град Скопје
 • Рехабилитација на сообраќајна лента на државен пат А1, делница Велес (Штипска клучка)-Градско (Наплатна станица) и Градско (Наплатна станица)-Велес (Штипска клучка)
 • Реконструкција, одржување на ул.Љубљанска - Град Скопје
 • Изведување на градежни работи на објект: Автопат Миладиновци-Свети Николе
 • Реконструкција на Булевар „Партизански Одреди“ од мост„Обединети Нации“ до кружен тек на ул.„Ацо Шопов“ и тоа за дел 1:Реконструкција на Булевар Партизански Одреди од мостот Обединети Нации до мостот Влајко - Град Скопје
 • Рехабилитација на државен пат А1, делница Миладиновци – Куманово (лев коловоз) како дел од Коридорот 10 - ЈПДП
 • Изведба на асфалтерски работи за објект: Логистички центар ТИНЕКС-МТ во индустриска зона Ќојлија
 • Асфалтерски работи на објект Џонсон Контролс -Струмица
 • Реконтрукција на улица „Васил Ѓоргов“ - Град Скопје
 • Реконструкција на улица „Благоја Стефковски“ - Фаза 2 и 3 - Град Скопје
 • Рехабилитација на регионален пат Карпалак - Желино 
 • Реконструкција на пат од Бутел до с.Љуботен - Општина Бутел;
 • Рехабилитација на државен пат Раец - Фариш - ЈПДП;
 • Рехабилитација на државен пат Р1207 делница, Пелинце-ГП Пелинце - ЈПДП;
 • Рехабилитација на државни патишта делница Смоквица-Удово и делница Брајковци-Балинци-Марвинци - ЈПДП;
 • Реконструкција на улица Роза Петрова - Општина Кочани;

Референтна листа image